Forskning

Internationellt

IBDF i Tyskland leder flera försöksprojekt om de biodynamiska preparatens verkan i jordbruket.

Den 21 år långa DOK-försöket jämför den biodynamiska odlingsmetoden med de ekologiska och konventionella.

Biodynamisk odling är idag etablerad som en av de ledande metoderna för ett hållbart jordbruk. Detta beror inte minst på den ständiga utvecklingen som sker kring den biodynamiska odlingsmetoden, både i praktik och forskning.

Forskningsarbetet påbörjades redan 1930 av Lily Kolisko and Ehrenfried Pfeiffer. Sedan dess har flera forskningsgrupper och projekt pågott och många försöksfält etablerats. Det har bl.a. visat sig att:

Forskning bedrivs i Sverige av Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet i bl.a. frågor som den självförsörjande gården som förebild för ett framtida resurshushållande och den omfattande BERAS-projektet för en miljövänligt jordbruk i Östersjöregionen.

Svenska Demeterförbundet har utgett en broschyr med en sammanfattning av forskningsarbetet i Sverige med titel Biodynamiska mervärden. Flera forsknigsrapporter ligger till grund för denna broschyr. Vill du läsa mer om forskningsresultat kring biodynamisk odling finner du de nedanför i PDF format.