Om oss

En bra jordmån är en av dina viktigaste förutsättningar. Med Demeter vill vi hjälpa dig att skapa den bästa.

Demeter innefattar ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamisk odling och dess produkter. Vi är den enda ekologiska föreningen som har ett nätverk av självständiga kontrollorganisationer över hela världen. Dessa samarbetar i en anda av kooperation, förtroende och transparens för att skapa bättre förutsättningar för odlare och trovärdiga produkter för konsumenter. I mer än 80 år har odlare och forskare arbetat för att främja jordbruket och dess produkter med hjälp av de biodynamiska odlingsmetoderna. I Sverige representeras Demeter av Svenska Demeterförbundet.

Vår utgångspunkt är den biodynamiska metoden så som den har utvecklats utifrån den österrikiska filosofen och naturvetenskaparen Rudolf Steiners Lantbrukskurs. Vidare utveckling sker ständigt både i praktik och forskning och biodynamisk odling är idag etablerad som en av de ledande metoderna för hållbart jordbruk. Demetermärket finns på ett brett utbud av produkter, inte bara mat men också naturkosmetik, hudvård, textiler och kläder.

Mat som odlats biodynamiskt visar sig innehålla höga näringsvärden och den bästa smaken och kvaliteten. Genom våra regler skapas förutsättningar för att Demetermärkta produkter behåller sitt värde och vitalitet, från jord till bord. Av allra största vikt är Demeterodlarens engagemang i ett sunt jordbruk för framtiden, en framtid som berör oss alla.