Mer än jord

Naturligtvis biodynamiskt

Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamiskt odling och dess produkter. Från jord till bord, endast de som kan uppfylla våra regler får använda Demetermärket. I Sverige representeras Demeter av Svenska Demeterförbundet.

Certifiering

Omläggning av en gård till biodynamiskt odling är en utvecklingsprocess, som omfattar flera steg. Grundläggande kunskaper i lantbruk och intresse för den biodynamiska odlingsmetoden är viktiga förutsättningar. Läs mer om hur din gård kan bli Demetercertifierad.

Demetermärket

Demeter har ett eget märke som används vid en godkänd Demetercertifierad odling eller produkt. Här kan du läsa om den och ladda ner symbolerna.

Regler

Genom våra regler skapas förutsättningar för att Demetermärkta produkter behåller sitt värde och vitalitet. Läs mer om hur du kan tillämpa Demeterreglerna praktiskt i din verksamhet. Vill du ladda ner reglerna kan du göra det genom länkarna nedanför.