Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamisk odling och dess produkter. Från jord till bord, endast de som kan uppfylla våra regler får använda Demetermärket. I Sverige representeras Demeter av Svenska Demeterförbundet.

You Will Grow

Svenska Demeterförbundet har lanserat kampanjen You Will Grow för att lyfta människorna bakom de många biodynamiska initiativ i Sverige och de verksamheter och produkter de ansvarar för. Klicka här för att gå vidare till kampanjens hemsida.

Certifiering

Omläggning av en gård till biodynamisk odling är en utvecklingsprocess, som omfattar flera steg. Grundläggande kunskaper i lantbruk och intresse för den biodynamiska odlingsmetoden är viktiga förutsättningar. Läs mer om hur din gård kan bli certifierad.

Regler

Genom våra regler skapas förutsättningar för att Demetermärkta produkter behåller sitt värde och vitalitet. Läs mer om hur du kan tillämpa dem praktiskt i din verksamhet och ladda ner de olika reglerna.