De biodynamiska preparaten

De biodynamiska preparaten kan beställas hos Biodynamiska Föreningen.

För jordbrukets framtid är det avgörande att främja jordens bördighet och vitalitet. Demeterreglerna förutsätter därför användningen av de biodynamiska preparaten som en unik och nödvändig del av den biodynamiska odlingsmetoden.

Kompostpreparaten

Preparat låda

Varje kompost skall prepareras minst en gång under sin omsättningstid med de sex kompostpreparaten. De sex biodynamiska kompostväxterna är brännässla, ekbark, maskros, kamomill, rölleka och valeriana. De bereds genom olika processer i förhållande till årstidens växlingar. Genom beredningen får de ett jordliknande utseende, förutom valerianapreparatet som är flytande. En sats kompostpreparat är lika med en portion av vart och ett av de sex preparaten. Varje portion är ca en struken tesked. En sats räcker till en kompost på ca 5 kubikmeter. Man använder aldrig mindre än en sats till en kompost.

Fältpreparaten

Fältpreparaten harmoniserar och stabiliserar grödans tillväxt- och mognadsprocesser, som kan uppnås under rådande klimatiska och jordmånsbetingade förhållanden.

Humuspreparatet nr 500

Humuspreparatet framställs av kogödsel, som genomgått en preparering i horn från kor. Humuspreparatet får aldrig torka, utan skall förvaras svalt och fuktigt, gärna i en stenkruka med trälock och omgiven av torvströ. En portion är ca 50 gr, en klump stor som ett hönsägg. Utrört i 15–20 liter ljummet vatten räcker det till 1 hektar (10 000 kvm) trädgård. Man använder aldrig mindre än en portion.

Preparater rörs ut i ljummet vatten, helst sjö- eller regnvatten, det viktiga är att vattnet är så lite förorenat som möjligt. Utrörningskärlet kan vara av trä, lergods eller liknande. Utrörningen skall pågå under en timme. Den underlättas genom att rörningsstören hängs upp ovanför kärlet. Preparatet skall användas omedelbart efter utrörningen. Preparatet fördelas jämnt i droppform med rygg- eller traktorspruta och används första gången i samband med jordbearbetning som harvning, kultivering eller fräsning. Preparatet kan med fördel arbetas in i jorden.

Humuspreparatet bör sprutas sen eftermiddag/kväll vid mulen väderlek och kan sprutas ut flera gånger. Vid torr försommar då tillväxten på grödorna gärna vill avstanna, sprutar man med ca 2–3 veckors mellanrum. I växthus där en intensiv tillväxt förväntas, sprutas humuspreparatet först på såjorden, därefter i sålådorna med de omskolade plantorna. På t.ex. gurka, tomat och paprika kan preparatet sedan sprutas med ca sex veckors mellanrum under hela odlingssäsongen.

Kiselpreparatet nr 501

Kiselpreparatet framställs av finmalen kvarts eller bergskristall, och genomgår en prepareringsprocess i kohorn. Preparatet skall förvaras ljust och torrt, lämpligen i glasburk. 1 portion är 1 g (1 kryddmått). Utrört i 15–20 liter ljummet vatten räcker det till besprutning av 1 hektar (10 000 m 2). Rörs ut under en timme på samma sätt som humuspreparatet. Kiselpreparatet används under växtens andra utvecklingsfas, då näringsdelen i växten sväller, blir till “frukt”. Besprutningen skall helst göras på morgonen vid torrt väder. Preparat-vätskan skall sprutas mycket finfördelad i dimform på den gröna växten. I växthus sprutar man första gången när de första frukterna börjar svälla. Sen sprutar man kontinuerligt med ca 6 veckors mellanrum, omväxlande med humuspreparatet.

Tänk på! På mindre bördiga jordar ökar man användningen av humuspreparatet särskilt vid soligt väder. Under fuktiga förhållanden på bördiga jordar ökar man användningen av kiselpreparatet för att främja växternas mognad.

Förvaring

Preparaten måste förvaras så att de förblir något fuktiga. Om man inte kan använda dem omedelbart efter mottagendet bör man lägga dem var för sig i ler- eller stenkruka med t.ex. trälock, i en låda med torv.