Restauranger och kök

Den anslutna verksamheten förbinder sig att i möjligaste mån använda biodynamiskt odlade råvaror.

Namn Adress Telefon Hemsida / E-post
Förskolan Pysslingen
Vita Bergen
Klippgatan 20 
111 37 Stockholm
   vitabergen@pysslingen.se
Norrbyvälle Skäve 9
153 31 Järna
08-551 786 51 
08-551 786 55
www.norrbyvalle.se
ase@norrbyvalle.se
Syftesfabriken Stadshandel
Fikaboden
Erstagatan 9
11636 Stockholm
070-738 37 24 syftesfabriken.se 
hej@fikabod.se