Förädlare

Auktorisade förädlare av biodynamiska produkter enligt Demetercertifiering.

Namn Adress Telefon Hemsida / E-post
Solmarka Gårdsbageri AB Arby 182
388 94 Vassmolösa
0480-361 55 www.solmarkabageri.se
Järna Rosteri Besök: Maskinvägen 5
153 30 Järna
Box: Post 4
153 32 Järna
070-840 13 65 www.jarnarosteri.se
Peterslunds Eko Odling
Malin Schreiber
Kleva Peterslund 3
646 94 Björnlunda
0158-341 20
076-245 39 18
www.ekoodling.se
Järna Mejeri Saltå 14
153 91 Järna
08-518 177 50 www.jarnamejeri.se
info@jarnamejeri.se
Järna Bageri Åsgatan 2
153 30 Järna
08-546 113 33 www.jarnabageri.se
info@jarnabageri.se
Niclas Dagman Kvarn Täng Markusgården 3
467 94 Grästorp
070-685 97 42  
Solmarka Gårdsmejeri Arby 131
388 94 Vassmolösa