Certifiering

Omläggning av en gård till biodynamisk odling är en utvecklingsprocess, som omfattar flera steg. Om du odlar konventionellt tar det minst två år. Odlar du redan ekologiskt dröjer det minst ett år. Grundläggande kunskaper i lantbruk och intresse för den biodynamiska odlingsmetoden är viktiga förutsättningar. Omläggningsplanen omfattar beskrivning av arealer och grödor, lägesplan av skiftena, jordens tillstånd, växtföljd och gödselplan, utveckling av djurhållningen.

Efter en intresseanmälan och inledande bedömning kan en verksamhet ingå avtal med Demeterförbundet med målet att bli certifierad. De avtalsformer som tillämpas är ”Demeter” och ”under omläggning till Demeter”. Efter att odlingen uppfyller reglerna för certifierad ekologisk odling och följer Demeterreglerna kan Demetercertifiering ges. Odlingen har då rätt att använda Demetermärket för alla produkter motsvarande certifieringens omfattning. Kontakta oss om du har mer frågor.

Vill du vara med i Demeterförbundets kontroll?

Kontakta oss om du har mer frågor.