Kvalitet

Bröddeg från Saltå Kvarn

Som konsument vill du ha mat som är tillagad av de bästa råvaror och skonsamt förädlade. Biodynamiska odlare uppfyller samma krav som gäller för ekologisk odling. Det betyder till exempel att inga kemiska bekämpningsmedel eller GMO- grödor är tillåtna, och att husdjuren främst ska matas med ekologiskt foder.

Biodynamisk odling sker i samklang med de naturliga rytmer som förekommer på gården och i årsloppet och genom att använda specifika metoder och naturliga preparat. Jorden, växter och djur vårdas med respekt för deras egenvärde och natur. På så vis förbättras både jordens bördighet och växternas vitalitet. Detta skapar mat med hög kvalitet och näringsvärde medan gårdens mångfald och jordens bördighet utvecklas inför framtiden, inte bara för oss utan även för kommande generationer.

Målsättningen för en biodynamisk gård är att vara självförsörjande på foder och gödsel så långt det är möjligt. Ett kretslopp av växtnäringsämnen borgar för minimalt läckage i vattendrag och göder jorden naturligt. Genom att använda i första hand lokala tillgångar och resurser bidrar våra odlare till en bättre miljö och klimat.

Våra produkter är ofta förädlade enligt traditionella och lokala recept. Som en organisation med internationell inriktning ansvarar vi för att samma principer gäller för odlare och förädlare i andra länder. På så vis kan du vara säker på att en produkt med Demetermärke köpt i Sverige eller en importerad, är odlad och förädlad enligt samma regler som gäller för den biodynamiska gården i din närhet.