Odlare

Följande är alla odlare som bedriver Demetercertifierad växtodling och/eller djurhållning.

Namn Adress Telefon Hemsida / E-post
Sven Andersson Nytorp, Enköping 0171 821 34  
Sörbro Gård
Arthur Borghs
Sörbro 5
153 96 Mölnbo
0158 103 05
073 381 56 83
www.jarnamejeri.se
Rosendals Trädgård
Niklas Karlsson
Rosendalsterrassen 12
115 21 Stockholm
076 865 65 20 www.rosendalstradgard.se
Skäve Gård ek.fören.
Holger van der Woude
Skäve
153 95 Järna
070 609 37 39  
NIGAB i Järna AB
Lucas den Herder
Nibble Gård
153 91 Järna
073 828 80 48 www.jarnamejeri.se
Nibble Handelsträdgård
Anette Forsberg
Nibble 12
153 91 Järna
08 551 502 35 www.ytterjarna.se/guide/nibble-tradgard
nibble.handelstradgard@gmail.com 
Skillebyholms Trädgård
Johan Hellqvist
Skillebyholm
153 91 Järna
08 551 571 96
070 259 57 35
www.skillebyholm.com
Skilleby Trädgård HB
Martin Fellqvist & Frida Thörn
Skilleby gård
153 91 Järna
073 924 19 11 www.skillebytradgard.se
Solmarka Gård
Bernhard Botulf
Arby 182
388 94 Vassmolösa
0480 361 88
073 373 44 60
www.solmarka.se
gard@solmarka.se
Peterslunds Eko Odling
Malin Schreiber
Kleva Peterslund 3
646 94 Björnlunda
0158 341 20
076 245 39 18
www.ekoodling.se
Sonja & Harald Speer Uppmälby
640 50 Björnlunda
0158 206 28  
Biodlarna Schneider HB
Peter Vingesköld
Othem Norrbys 571
624 46 Slite
070 958 13 99 www.biodlarnaschneider.se
Job & Cecile Michielsen Ullberga
611 94 Nyköping
076 872 07 92 www.homjolk.se
www.jarnamejeri.se
jonas200@home.se
Saltkällans Gård KB
Artur Granstedt
Saltkällan
153 96 Mölnbo
070 867 67 63 www.jdbsolutions.se/saltkallansgard
sv-se.facebook.com/saltkallansgard
Tina Bäck och Michael Ericsson Östergården på Ek, Ek 1
64691 Gnesta
070 926 21 68 www.facebook.com/ostergarden/
Niclas Dagman Täng Markusgården 3
467 94 Grästorp
070 685 97 42  
Norrbyvälle Skäve 9
153 31 Järna
08 551 786 68
08 551 786 55
www.norrbyvalle.se
ase@norrbyvalle.se