Butiker

Auktoriserade butiker som säljer Demetermärkta produkter.

Namn Adress Telefon Hemsida / E-post
Stiftelsen Rosendals butik Rosendalsterassen
115 21 Stockholm
08 545 812 70 www.rosendalstradgard.se
Gryningen Hälsobod Folkungagatan 68
116 22 Stockholm
08 641 27 12 www.gryningen.eu
Källan Ekobutik AB
 Tunnlandsvägen 58
168 36 Bromma

08 25 43 60 www.kallanekobutik.se
Coop Konsum Löwensvägen 2
153 36 Järna
08 551 711 00  
ICA Köpcenter Storgatan 4
153 30 Järna
08 551 793 80  
Nibble Handelsträdgård
Nibble 12
153 91 Järna
08 551 502 35 www.ytterjarna.se/guide/nibble-tradgard
nibble.handelstradgard@gmail.com 
Skillebyholms gårdsbutik Skillebyholm
153 91 Järna

08 551 571 96 www.skillebyholm.com/gardsbutik
Gröna boden AB Vasaplatsen 13
411 26 Göteborg
031 13 88 88 www.gronaboden.se
Reko Hälsokost Storgatan 9
153 30 Järna
08 551 705 45 www.rekoekologiska.se
info@rekologiska.se
Norrbyvälle Skäve 9
153 31 Järna
08 551 786 52 
08 551 786 55
www.norrbyvälle.se
www.facebook.com/groups/280752945344237/
ase@norrbyvalle.se
Syftesfabriken Stadshandel
Butik
Erstagatan 9 
11636 Stockholm
070 799 48 94 syftesfabriken.se 
hej@fikabod.se