Utbildning

Skillebyholm

Biodynamisk odling är en av de äldsta ekologiska inriktningarna. På biodynamiska odlare ställs det höga krav, förutom ett gediget kunnande om odling och ekologi krävs ofta insikter i människokunskap och pedagogik.

I Järnaområdet har du möjligheten att studera på gymnasie- eller högskolenivå i en ekologisk/biodynamisk skola. Du utbildas i trädgårdsodling, marklära och djurhållning, där du kan se vikten av ett ekologiskt förhållningssätt till jorden och att den faktiskt kan brukas utan att utarmas.

Här kan du läsa mer om de biodynamiskt orienterade utbildningar som erbjuds: